Alternatywne źródła finansowania nowo powstałej działalności gospodarczej

Bardzo często dobre pomysły na działalność gospodarczą nie zostają zrealizowane, a to za sprawą braku potrzebnych środków pieniężnych na założenie i rozwinięcie biznesu. Sięganie po standardowe metody finansowanie często pozostaje poza zasięgiem młodych przedsiębiorców, którym banki nie chcą udzielać kredytów, nie mogą oni wyemitować obligacji, lecz zarazem nie chcą pożyczać pieniędzy od niepewnych firm pożyczkowych. W takiej sytuacji pozostaje sięgnąć po alternatywne źródła finansowania nowo powstałych działalności gospodarczych. Choć czasami droga do nich jest kręta i wyboista, warto się postarać, gdyż może być to jedyna szansa na realizację celu.

Aniołowie biznesu

Kapitał na założenie i rozkręcenie działalności gospodarczej można pozyskać od zamożnych osób, które nazywane są aniołami biznesu. Nazwa ta wzięła się stąd, że w dobrej wierze finansują oni nawet bardzo wymagające projekty inwestycyjne, często nie licząc nawet na duże zyski. Oczywiście jako inwestorzy mają oni prawo do udziału w zyskach, jedna z drugiej strony zdają sobie doskonale sprawę z tego, że przez pierwsze lata biznes może nie przynosić oczekiwanych korzyści. Pozyskanie kapitału od aniołów biznesu nie jest jednak prostą sprawą. Przede wszystkim inwestycja, jaką chcemy zrealizować, musi ich zaciekawić. Dodatkowo dobrze, jeżeli ma ona na przykład pozytywny wydźwięk społeczny. Bardzo często bowiem te projekty, które są dobre dla większej ilości osób, nie dochodzą do skutku, gdyż prawdopodobnie nie przyniosą one wielkich zysków. Dodatkowo aniołowie biznesu finansują także innowacyjne rozwiązania, które nie znajdują uznania w bankach ani wśród społeczeństwa, które wątpi w ich skuteczność. Aniołowie biznesu zdają sobie jednak sprawę z tego, że gdyby nie innowacje, świat nigdy nie ruszyłby do przodu. Niestety, tego typu przedsięwzięcia wymagają znacznych nakładów finansowych. Finansowanie inwestycji przez anioły biznesu to jak spotkanie się dobrego pomysłu z odpowiednim kapitałem, który go sfinansuje. 

Polecamy:

Pożyczki unijne

Unia Europejska chętnie finansuje przedsięwzięcia, których celem jest na przykład tworzenie nowych miejsc pracy. Pożyczki unijne charakteryzują się tym, że mogą zostać nawet całkowicie umorzone. Dodatkowo ich kwoty mogą znacznie pomóc w realizacji planów, jednak samo otrzymanie pożyczki unijnej nie jest prostą sprawą. Przede wszystkim należy złożyć odpowiedni wniosek, zwykle w Urzędzie Pracy. O pożyczkę unijną starać się mogą osoby bezrobotne, nieprowadzące działalności gospodarczej. We wniosku należy przedstawić dokładny opis tego, co ma sfinansować pożyczka unijna. Jej cel zależy głównie od danego programu, z jakiego jest ona udzielana, jednak zazwyczaj pokrywa ona koszt zakupu sprzętu do prowadzenia działalności czy inne niezbędne materiały. Nie może natomiast finansować podatków, składek ZUS bądź innych wydatków bieżących, takich jak pensje pracowników. Pożyczka unijna zostanie przydzielona po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Często jednak pożyczki unijne udzielane są jedynie pod skonkretyzowany profil działalności gospodarczej co oznacza, że w praktyce nie każdy może się o nią ubiegać. Dodatkowo z pożyczki unijnej trzeba się rozliczyć to znaczy pokazać, na co zostały wydatkowane pieniądze. Można to zrobić za pomocą paragonów czy faktur. Z czasem pożyczkę unijną trzeba będzie zacząć spłacać, jednak czasami może ona zostać umorzona, na przykład jeśli zapewnimy wystarczająco dużo nowych miejsc pracy. Spłata pożyczki musi nastąpić zgodnie z harmonogramem, w przeciwnym razie konieczne będzie zapłacenie karnych odsetek.

Wsparcie dla bezrobotnych

Bezrobotni, którzy aktywnie poszukują nowego zatrudnienia, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na założenie i rozwój działalności gospodarczej. W odróżnieniu od pożyczek unijnych wsparcie tego typu jest bezzwrotna chyba, że nie spełnimy warunków zawartych w umowie. Przede wszystkim działalność gospodarcza musi być prowadzona przez minimum rok. Dodatkowo kwota wspomożenia nie może być wydatkowana na bieżące opłaty związane z prowadzeniem firmy, a jedynie na inwestycje. Sama kwota udzielonego wsparcia nie jest zbyt wysoka, gdyż może wynieść maksymalnie około 33 tysięcy złotych. Jeżeli jednak dysponujemy własnym kapitałem, który pomoże nam założyć i rozkręcić biznes, warto starać się o tego typu bezzwrotną pożyczkę. Dodatkowo otrzymanie wsparcia dla bezrobotnych nie oznacza konieczności rezygnowania z innych form finansowania działalności. Wręcz przeciwnie, samo wsparcie, jak sama nazwa wskazuje, ma być jedynie pomocą, a nie podstawowym źródłem kapitału. Z przyznanych kwot trzeba się oczywiście rozliczyć w taki sposób, aby Urząd Pracy miał pewność co do celowości wydawanych pieniędzy. Przydadzą się więc wszelkiego rodzaju paragony, faktury czy umowy. Ogromnym plusem tego rodzaju wsparcia jest fakt, że nie trzeba zapewniać dodatkowych miejsc pracy – możemy pracować sami dla siebie. Celem programu jest bowiem redukcja bezrobocia i wspomożenie przedsiębiorczości, choćby w przypadku jednej bezrobotnej osoby.