Jak sfinansować plac zabaw?

Jak sfinansować plac zabaw?

Zbieranie pieniędzy na plac zabaw jest projektem samym w sobie i może zająć kilka miesięcy, aby dojść do skutku. W większości przypadków, pieniądze nie będą pochodzić z jednego źródła, co oznacza, że będziesz musiał zbadać wiele opcji finansowania placu zabaw. Jednak zanim zaczniesz badać pomysły finansowania placu zabaw, stwórz plan działań. Darczyńcy chcą mieć pewność, że ich pieniądze zostaną dobrze wykorzystane i są bardziej skłonni potraktować Twoją prośbę o fundusze poważnie, jeśli możesz pokazać, że masz starannie przemyślany plan.

Jeśli na przykład budujesz plac zabaw w przedszkolu, możesz pokazać im lokalizację placu zabaw i omówić rodzaje sprzętu, który może być potrzebny. Nawet prosty rysunek przedstawiający, jak będzie wyglądał gotowy plac zabaw, może zachęcić do wpłacania datków. Upewnij się, że masz planery, kalendarze i system do śledzenia wszystkich wniosków o dotacje, pomysłów na finansowanie placu zabaw i możliwości finansowania. Trzymanie wszystkiego w jednym systemie zapewni, że nie przeoczysz kluczowego terminu lub okazji.parki-zabaw-projekty

Plan działania

Ponieważ zabezpieczenie funduszy na plac zabaw jest obszernym projektem, możesz rozważyć wykorzystanie grupy wolontariuszy. Być może trzeba będzie wyznaczyć osobne osoby lub komisje do kontaktowania się z potencjalnymi darczyńcami, badania możliwości uzyskania dotacji i pisania wniosków o dotacje. Daj każdemu zadanie, upewniając się, że ludzie, których wyznaczysz są najlepsi na to stanowisko i że rozumieją swoje terminy i cele projektu. Będziesz potrzebował konta, aby trzymać fundusze bezpiecznie i w jednym miejscu. W zależności od potrzeb, możesz chcieć otworzyć konto oszczędnościowe, aby pieniądze zarabiały na odsetkach, podczas gdy Ty zbierasz dodatkowe fundusze. Alternatywnie, pieniądze mogą być umieszczone na rachunku depozytowym lub czekowym. Oprócz konta bankowego potrzebny będzie system do śledzenia datków. W ten sposób będziesz w stanie utrzymać się na właściwej drodze do osiągnięcia celu i odpowiednio podziękować każdemu, kto przekaże datek. Potrzebujesz planu, aby upewnić się, że wolontariusze, pracownicy i społeczność wokół Ciebie będą nadal wspierać projekt placu zabaw, nawet jeśli zebranie pieniędzy zajmie miesiące lub lata. Jak utrzymasz energię? Jak utrzymasz zainteresowanie ludzi placem zabaw? Możesz rozsyłać comiesięczny biuletyn elektroniczny informujący ludzi o działaniach związanych z placem zabaw i podtrzymujący ich podekscytowanie. Upewnij się, że potrafisz dokładnie sprecyzować, co będzie oferował plac zabaw. Czy zapewni on dzieciom bezpieczne miejsce do zabawy w okolicy, w której nie ma zbyt wielu terenów zielonych? Czy w Twojej okolicy istnieją obawy związane z siedzącym trybem życia lub otyłością wśród dzieci – i czy plac zabaw będzie w stanie rozwiązać niektóre z tych problemów? Czy plac zabaw pomoże zbliżyć do siebie członków Twojego miejsca kultu? Ustal, jakie będą największe korzyści z placu zabaw dla społeczności i pamiętaj, aby podzielić się nimi, gdy będziesz prosić o datki.

Zobacz koniecznie:

Darczyńcy

Kiedy już masz listę możliwości dotacji, następnym krokiem jest złożenie wniosku. Przy wypełnianiu wniosku, myśl z perspektywy darczyńcy. Darczyńcy nie chcą tylko, abyś zbudował plac zabaw. Chcą także zobaczyć korzyści dla siebie i swoich organizacji. Zawsze dokładnie badaj darczyńców i fundacje, aby dowiedzieć się, co chcą osiągnąć dzięki swoim dotacjom. Pisząc wnioski o dotacje, starannie wyjaśnij, w jaki sposób projekt placu zabaw będzie częścią tej misji. Na przykład, jeśli organizacja chce poprawić kondycję fizyczną społeczności, a planowany przez nią plac zabaw ma zawierać miejsce do aktywności fizycznej w dzielnicy, gdzie takich możliwości jest niewiele, podkreśl to informacją i dołącz konkretne statystyki lub liczby, jeśli to możliwe. Podkreślenie, w jaki sposób plac zabaw będzie służył innym i pomoże darczyńcy osiągnąć jego własne cele, zwiększa szanse na powodzenie wniosku o dotację. Wiele grup konkuruje o fundusze, więc nie zniechęcaj się, jeśli otrzymasz kilka odmów. Najlepszym sposobem na zwiększenie szans na sukces jest napisanie jak najlepszych wniosków o jak największą liczbę dotacji. Pomocne może być również zorganizowanie imprezy, podczas której wolontariusze zbierają się, aby złożyć wnioski o wiele dotacji w tym samym czasie. Możecie robić burzę mózgów jako zespół, na zmianę redagować swoje prace i współpracować, by stworzyć jak najlepsze wnioski. Przyjęcie z okazji pisania wniosków może być o wiele bardziej angażujące dla Twoich wolontariuszy, a nawet może mieć uroczysty charakter dzięki poczęstunkowi. Dzięki takiemu podejściu możesz być w stanie wzbudzić większy entuzjazm, lepsze wnioski i więcej wniosków o dotacje. Inną opcją jest zwrócenie się bezpośrednio do członków społeczności i lokalnych firm o datki. Jeśli na przykład reprezentujesz miejsce kultu religijnego, rozważ wspomnienie o chęci zbudowania placu zabaw podczas nabożeństwa lub imprezy. Zachęć członków wspólnoty, aby zgłosili się do przekazania darowizny. Jeśli niektórzy liderzy biznesu są częścią twojej organizacji religijnej, mogą być otwarci na datki. Podobnie, jeśli pracujesz w przedszkolu, podejdź do rodziców i poproś o datki. Ponieważ ich dzieci skorzystają na tym, że na terenie placówki będzie plac zabaw, rodzice mogą być otwarci na pomysł poświęcenia czasu lub pieniędzy na realizację projektu.