OCP przewoźnika – co musisz wiedzieć

OCP przewoźnika - co musisz wiedzieć

OCP przewoźnika – co musisz wiedzieć: każda branża posiada swój unikalny zbiór praw, kodeksów i norm, których należy  przestrzegać. Branża TSL, jest na tyle specyficzna, że posiada wiele takich regulacji prawnych. Jedną z nich jest konwencja CMR, która traktuje między innymi o odpowiedzialności cywilnej przewoźnika

Czym jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika w skrócie OCP, czego dotyczy, na czym polega i jak się przed nią zabezpieczyć? Te pytanie zadaje sobie wiele osób, zajmujących się zawodowo przewozem dóbr transportem drogowym. Przede wszytki należy wiedzieć, że wszelkie sprawy związane z transportem towarów reguluje Konwencja o umowie przewozu międzynarodowego drogowego towaru w skrócie CMR. Stosuje się ją do wszelkich umów dotyczących przewozu towarów transportem drogowym w celu zarobkowym, jeśli miejsce załadunku, a miejsce dostawy towaru znaj ule się w dwóch różnych krajach.

Podstawą tej konwencji jest międzynarodowy list CMR, który sporządzany jest w trzech egzemplarzach, z czego, każdy z nich posiada taką samą moc urzędowa. List powinien być opatrzony pieczęcią i podpisem przewoźnika oraz nadawcy. Na tym liście znajdują się również wszelkie niezbędne dane dotyczące przewożonych towarów. Między innymi sposób pakowania, waga netto i brutto.

Za co jest odpowiedzialny przewoźnik?

Przede wszystkim OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/ mówi o tym, że odpowiada on za zaginięcie towaru bez względu na to czy jest to zaginięcie całkowite czy tylko częściowe lub za jego uszkodzenie w momencie transportu. Przewoźnik ponosi także odpowiedzialność za zaniechania swoich pracowników na przykład kierowców, którzy nie zabezpieczyli dostatecznie towaru, lub nie dopilnowali kompletności dokumentacji. Nawet, jeśli przewoźnik postanawia podzlecić wykonanie transportu towaru innej firmie, to tylko on ponosi odpowiedzialność z tytułu OCP przewoźnika, za powierzony towar. W praktyce przewoźnik odpowiada cywilnie za towar od momentu jego załadunku do momentu jego rozładunku u odbiorcy.

Istnieją zwolnienia z OCP przewoźnika

OCP przewoźnika - co musisz wiedzieć
OCP przewoźnika – co musisz wiedzieć

Przewoźnik jest zwolniony z odpowiedzialności w przypadku, jeżeli zaginięcie lub trwałe uszkodzenie powstało w wyniku działań osoby uprawnionych, na przykład organy właściwie i odpowiadające służbie celnej. Okoliczności, których przewoźnik nie mógł przewidzieć i nie mógł im w żaden sposób zapobiec, najczęściej mowa tutaj o anomaliach pogodowych, wszelkich huraganach, burzach, gradobiciach. Rabunkach, rozboju i kradzieży, w przypadku kradzieży środka transportu razem z towarem, oraz jeśli jakiekolwiek szkody powstały z winy osób trzecich na przykład w trakcie wypadku komunikacyjnego.

Jednak, Samo wystąpienie takich okoliczności to nie wszystko, ponieważ na przewoźniku wciąż spoczywa obowiązek udowodnienia, że dane zdarzenia miały miejsce bez możliwości jego ingerencji w nie. Zwolnienie z odpowiedzialności za skradziony towar, może mieć miejsce tylko wtedy, kiedy pojazd był pozostawiony na parkingu strzeżonym. Odpowiedzialności cywilnej za powierzony towar przewoźnik nie ponosi również, jeśli naczepa, na którą zostanie zapakowany towar przez nadawcę zostanie zaplombowany, a plomby nie zostaną naruszone do momentu rozładunku do odbiorcy. W takiej sytuacji to nadawca w pełni odpowiada za braki, bądź uszkodzenia towaru w wyniku nieodpowiednich opakowań.

Jeśli doszło do szkody

Jeśli pomimo wszelkich dołożonych starań, dojdzie do szkody w przewożonym towarze, przewoźnik musi ponieść odpowiedzialność cywilna za powierzony towar. Zobowiązany jest on do naprawienia szkody, bądź jej rekompensaty. To samo ma miejsce, jeśli do uszkodzenia dojdzie w czasie transportu pod zlecanego przez przewoźnika, ponieważ to zleceniobiorca przewozu ponosi pełna odpowiedzialność za stan ładunku. W celu uniknięcia nieporozumień, zawsze należy sporządzać szczegółowa dokumentacja dotycząca stanu faktycznego towaru, pozwala to w pełni usprawnić proces rekompensaty szkody lub obalić bezpodstawne roszczenia.

Jak się zabezpieczyć?

Możliwość zabezpieczenia się przed konsekwencjami OCP przewoźnika jest tak naprawdę tylko jedna. Istnieją na rynku polisy ubezpieczeniowe, które dają zabezpieczenie przed kosztami związanymi z niewłaściwym procesem transportu. Jest kilka rodzajów takich ubezpieczeń dedykowanych przewoźnikom. Najpopularniejszą formą jest polisa OC, pozwala ona przenieść odpowiedzialność finansowa, za ewentualne błędy na ubezpieczyciela, jest to ubezpieczenie nieobowiązkowe, jednak warte uwagi, ponieważ niekiedy, koszty rekompensaty uszkodzonych towarów, nie raz doprowadzały do bankructwa.

Nie warto też oszczędzać na tej polisie, im większa składka, tym mniej obostrzeń i wyłączeń z polisy. Czyli jednym słowem bezpieczniej. Dobry agent ubezpieczeniowy, powinien dobrać polisę w ten sposób, aby była ona w pełni dopasowana do charakterystyki przewożonych towarów i specyfiki transportu. Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu OCP? Suma gwarancyjna powinna pokrywać jedna pełna wartość przewożonego towary, możliwość parkowania poza parkingami strzeżonymi, rozszerzenie ubezpieczenia na przewozy wykonywane przez wykonawców. Takie ubezpieczenie pozwoli spać spokojnie.