Pozyskaj pracownika z Ukrainy

Pozyskaj pracownika z Ukrainy

W wielu branżach brakuje wystarczającej liczby pracowników, nic dziwnego, że pracodawcy coraz częściej próbują uzupełnić te braki pracownikami z zagranicy, a wśród różnych narodów, szczególnym powodzeniem wśród polskich pracodawców cieszą się pracownicy z Ukrainy https://www.apsprofit.pl/biuro-posrednictwa-pracy-dla-ukraincow/

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy – o czym należy pamiętać?

Ważnym czynnikiem, który sprawia, że praca z Ukraińcami jest łatwiejsza niż w przypadku innych nacji, jest podobna kultura oraz łatwy do opanowania język, co zdecydowanie przyśpiesza proces wtłoczenia pracownika w struktury danej firmy. Nie można również przemilczeć aspektu finansowego. Pracownicy z Ukrainy mają o wiele niższe oczekiwania finansowe niż Polacy.  Wpływa na to trudna sytuacje gospodarczą ich kraju, gdzie pensje nawet dla wysoko wykwalifikowanych pracowników, są – w porównaniu do Polski – bardzo niskie.
Każdy pracodawca, który chciałby zatrudnić pracownika z Ukrainy, powinien wiedzieć, jakiego rodzaju problemy formalne mogą go czekać i jak sobie szybko z nimi poradzić.

Co oznacza termin „procedura uproszczona”?

Pozyskaj pracownika z Ukrainy
Pozyskaj pracownika z Ukrainy

W przypadku chęci zatrudnienia pracownika z Ukrainy, funkcjonuje tzw. „procedura uproszczona”. Jest to ogromne ułatwienie dla wszystkich pracodawców. Dzięki niej możliwość zatrudnienia obcokrajowca w Polsce jest szybka oraz nie wymaga dużej liczby dodatkowych dokumentów.
Pracodawca po wynegocjowaniu warunków umowy z danym pracownikiem z Ukrainy, określeniu kwalifikacji wymaganych na dane stanowisko oraz wysokości wynagrodzenia, powinien udać się do Powiatowego Urzędu Pracy. Tam należy złożyć odpowiednie oświadczenie o chęci zatrudnienia obcokrajowca w firmie (oświadczenie można złożyć również drogą elektroniczną) oraz inne dokumenty, takie jak oświadczenie o niekaralności.
Poprawnie wypełnione oświadczenie o zatrudnieniu, powinno zawierać: dane firmy, dane pracownika, miejsce, w którym wykonywana będzie praca, długość okresu zatrudnienia, wysokość wynagrodzenia (brutto) oraz nazwę zawodu.

Na odpowiedź z Urzędu Pracy należy czekać około siedem dni roboczych. Po tym okresie pracodawca otrzyma decyzję i wpis do rejestru. W przypadku niedostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów lub problemów z niektórymi danymi, PUP może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające lub odrzucić wniosek. Warto pamiętać o takiej możliwości i nie czekać z przesłaniem dokumentów do ostatniej chwili. Może to skutkować opóźnieniem podjęcia pracy, albo w skrajnych przypadkach, odrzuceniem konkretnego pracownika.

Gdzie znaleźć pracowników stałych z zagranicy?

Nie jest to zadanie proste, ponieważ wiele mniejszych firm nie dysponuje odpowiednio długim czasem oraz wystarczającą liczbą pracowników, którzy zajmowaliby się procesem rekrutacji ludzi z zagranicy, zwłaszcza, jeśli firma szuka pracownika o konkretnych kwalifikacjach, które wymagają ukończenia odpowiednich kursów czy kierunku studiów.

W tego typu przypadkach pracodawca może skontaktować się z zaufaną agencją pracy, która będzie pośrednikiem pomiędzy daną firmą, a pracownikami z zagranicy. Większość agencji w swoich usługach oferuje dopełnienie wszelkich formalności związanych z zatrudnieniem obcokrajowca w Polsce. A niektóre zapewniają nawet transport oraz zakwaterowanie dla pracowników. Jest to wygodne i bezpieczne rozwiązanie, zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Outsourcing i leasing, praca tymczasowa

Agencje pośrednictwa pracy bardzo często oferują możliwości zatrudnienia pracownika tymczasowo, poprzez zatrudnienie doraźne (np. w przypadku choroby pracownika) lub długofalowe (np. sezonowe). W tym przypadku relacja pomiędzy pracodawcą a pracownikiem jest rozdzielona poprzez agencję, która sprawuje nadzór nad pracownikiem i wypłaca ustalone wynagrodzenie. Pracownik podpisuje umowę z agencją pracy tymczasowej, a nie bezpośrednio z pracodawcą. Pracodawca również zawiera umowę z agencją, która rekrutuje odpowiedniego pracownika.

Outsourcing pracowniczy oznacza zlecenie wykonania danego zadania podmiotowi zewnętrznemu, poprzez umowę cywilnoprawną. Oznacza to, że pracodawca nie jest w żaden sposób związany prawnie z osobą wykonującą ustaloną czynność. Jest to podstawowa różnica pomiędzy outsourcingiem a pracą tymczasową. W przypadku pracy tymczasowej pracodawca posiada uprawnienia i obowiązku określone w stosunku pracy. Outsourcing nie posiada prawnego uregulowania.

Leasing pracowniczy oznacza, że dany pracownik, poprzez umowę pisemną z pracodawcą, może zgodzić się na bezpłatny urlop, w czasie którego będzie wykonywał pracę u innego pracodawcy, w ustalonym przez obu pracodawców czasie. W czasie wykonywania pracy na rzecz innego pracodawcy, pracownik wciąż pozostaje w stosunku pracy z poprzednim pracodawcą.

Tego typu umowy najczęściej są wykorzystywane w sytuacjach okresowej, obniżonej produkcji w danej firmie, kiedy brakuje pracy dla wszystkich zatrudnionych. Jest to sposób na uniknięcie redukcji etatów. Warto zaznaczyć, że ciągłe „wynajmowanie” pracownika zatrudnionego na etat jest niezgodne z prawem i może mieć konsekwencje dla pracodawcy.