Ubezpiecz i śpij spokojnie

Ubezpiecz i śpij spokojnie: Każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę z pewnych problemów, które może napotkać podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Pomimo tego, wiele osób nie czuje potrzeby dodatkowego ubezpieczenia swojej działalności gospodarczej. A to może przynieść różne konsekwencje. Przede wszystkim bez ubezpieczenia przedsiębiorca będzie musiał poradzić sobie sam ze zdarzeniami losowymi, takimi jak działanie pogody, niewypłacalność kontrahenta, uszkodzenie mienia czy kradzież. Dla mniejszych przedsiębiorstw i przedsiębiorstw, które dopiero się rozwijają, każdy przestój w działalności może doprowadzić do poważnych strat, a nawet zamknięcia firmy. Właśnie z tego powodu, warto pomyśleć o ubezpieczeniu dostosowanym do potrzeb firmy.

Jak działa ubezpieczenie dla firm?

Najprościej napisać, że umowa z ubezpieczycielem zakłada, że dana osoba ubezpieczona, która doznała wyszczególnionej w umowie szkody, powinna otrzymać rekompensatę pieniężną w wysokości zawartej w umowie. Niestety, czasami firmy ubezpieczeniowe https://www.wycena-oc.pl próbują zmniejszyć wypłacaną kwotę albo odrzucić wniosek o odszkodowanie wykorzystując do tego różne zawiłości w umowie. Z uwagi na to warto dokładnie przejrzeć treść umowy nim zdecydujemy się na jej podpisanie.

Dobrowolne i obowiązkowe ubezpieczenie firmy: https://www.wycena-oc.pl/ubezpieczenie-firmy/

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, przedsiębiorca może być zmuszony do opłacenia obowiązkowej polisy OC https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-oc-i-ocp-przewoznika/suwalki/. Dotyczy to przede wszystkim, radców prawnych, adwokatów, notariuszy, osób związanych z medycyną, prowadzących biuro rachunkowe, przedsiębiorstwa organizujące imprezy masowe oraz wyjazdy turystyczne, czy detektywów i doradców podatkowych. Są to zawody, w których podejmuje się większe ryzyko, więc niezbędne jest zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Oznacza to, że jeśli działania danego przedsiębiorcy wywołają szkodę, to ubezpieczyciel poniesie konsekwencje, a nie przedsiębiorca. Dla przykładu: prawnik, który popełni błąd i jego klient dozna jakiejś szkody, może przekazać sprawę ubezpieczycielowi, który zajmie się wypłaceniem odszkodowania klientowi prawnika.

ubezpieczenie-firmyDobrowolne ubezpieczenie dla firm https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-oc-firmy-i-dzialalnosci-gospodarczej/przemysl/ dotyczy przedsiębiorców prowadzących inną działalności gospodarczą, niezwiązaną z powyższymi zawodami. Taki przedsiębiorca może zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej. Ubezpieczenie takie ma za zadanie zminimalizować problemy wynikające ze szkód wyrządzonych czynami zabronionymi czy wnikających z nieprawidłowego wykonania umowy. Tego typu ubezpieczenie może również chronić firmę przed stratami wyrządzonymi przez wprowadzenie do obrotu wadliwego produktu. Oczywiście zakłady ubezpieczeń oferują również pakiety zabezpieczające firmę przed zdarzeniami losowymi, takimi jak pożar, uderzenie pioruna, powódź, huragan. Możliwości jest wiele i każdy przedsiębiorca może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, w postaci która odpowiada mu najbardziej. Może ograniczyć się tylko do ubezpieczenia od kradzieży, pożaru czy ubezpieczenie od sprzętu elektronicznego.

Oczywiście rodzaj umowy ubezpieczeniowej zależy od konkretnej firmy świadczącej takie usługi. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe dopuszczają większe pole do negocjacji niż inne. Jeśli dana firma nie spełnia oczekiwań przedsiębiorcy, może on skorzystać z usług innej, która oferuje szerszy wachlarz możliwości. Nie powinno się decyzji o rodzaju ubezpieczenia podejmować pochopnie. Najlepiej sprawdzić oferty różnych firm i wybrać najkorzystniejszą. Dobrze jest również wcześniej sprawdzić opinie o danym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Ubezpieczenie pracownika

Firma, która zatrudnia pracowników powinna zatroszczyć się o odpowiedni pakiet ubezpieczeń dla nich. Standardowe ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność za wypadki, które miały miejsce w czasie pracy oraz w czasie drogi do pracy i powrotu z niej. Dodatkowo obejmuje również wypadki w czasie życia prywatnego pracownika. Umowa ubezpieczeniowa może mieć wyszczególnione punkty dotyczące zasiłku wypłacanego pracownikom, u których stwierdzono niezdolność do pracy z powodu wypadku.

Na co zwrócić uwagę podczas wyboru ubezpieczyciela?

Wśród kluczowych elementów, które powinny wpływać na wybór ubezpieczyciela i rodzaj podpisywanej umowy, znajduje się przede wszystkim, rodzaj prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej i związane z nią zagrożenia. Oczywiście ważnym punktem, na który należy zwrócić uwagę jest wysokość wypłacanego odszkodowania (czy byłaby adekwatna do poniesionych szkód) oraz wysokości składki ubezpieczeniowej (czy nie jest zbyt wysoko w porównaniu z oferowaną usługą). Warto też zastanowić się nad opcją możliwości rozłożenia składek na raty (np. w przypadku problemów finansowych firmy).
Ważną kwestią, na którą zawsze należy zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy, a o której często przedsiębiorcy zapominają, jest długość okresu odstąpienia od umowy oraz termin rezygnacji. Należy też mieć na uwadze konsekwencje nieopłacenia składki w terminie. Czasem może to skutkować natychmiastowym zerwaniem umowy.

Full Polisa Łukasz Wnuk
Promienna 33B
05-200 Marki
609 103 308
www.fullpolisa.pl/