Jakie podatki płaci szkoła językowa?

Właściciele szkoły językowej, w rozumieniu przepisów prawa, są przedsiębiorcami. Muszą więc uiszczać różnego rodzaju daniny publiczne oraz płacić podatki. Na jakich zasadach opodatkowana jest szkoła językowa? Jak zminimalizować wydatki podatkowe? Odpowiadamy. Podatek dochodowy Każdy, kto uzyskuje jakikolwiek dochód, musi płacić od niego podatek. Podatek ten nazywamy więc podatkiem dochodowym. Obejmuje on nie tylko przedsiębiorców, ale […]

Szkolenia z zamówień publicznych

Szkolenia z zamówień publicznych to popularny sposób na aktualizowanie swojej wiedzy oraz zdobycie praktycznych umiejętności dotyczących m.in. realizacji wydatków publicznych, finansowania przedsięwzięć z funduszy publicznych oraz skutecznego zaprezentowania swojej oferty. Czym są zamówienia publiczne i jakich stron dotyczą? Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych za zamówienie publiczne uznaje się umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a […]

Szkoły wyposażone w najnowsze technologie – program Aktywna Tablica

Nie ma wątpliwości, że polska szkoła idzie z duchem czasu. Powoli do lamusa odchodzą stare metody nauczania, zakurzone podręczniki i nudne schematy. Teraz stawia się na nauczanie, które angażuje wszystkie zmysły ucznia, pozwala mu na kreatywny rozwój i przyswajanie wiedzy w sposób przyjazny oraz nowoczesny. Ministerstwo Edukacji Narodowej wpadło nawet na pomysł wprowadzenia do szkół […]