Gdzie leczyć uzależnienia?

Gdzie leczyć uzależnienia

Gdzie leczyć uzależnienia? Uzależnieniem określa się bardzo silną potrzebę zażycia danej substancji, bądź wykonania określonej czynności. Podczas uzależnienia nie jesteśmy w stanie kontrolować naszych emocji związanych z głodem, czy to narkotykowym, alkoholowym, hazardowym, bądź seksualnym. Aczkolwiek typów uzależnienia jest znacznie więcej, gdy uzależnić można się praktycznie od wszystkiego, nawet od grania na komputerze. W niniejszym artykule chcielibyśmy przedstawić Państwu kilka kluczowych informacji odnośnie tego, gdzie leczyć uzależnienia, aby pomyślnie pozbyć się nałogu.

Dlaczego ludzie się uzależniają?

Gdzie leczyć uzależnieniaKwestia uzależnienia jest indywidualna w stosunku do każdego człowieka. W związku z tym, każda osoba uzależniona może mieć inny powód, dlaczego do takiej sytuacji dopuściła. Natomiast, do jednych z najczęściej pojawiających się przyczyn tego, dlaczego ludzie się uzależniają, można zaliczyć: występowanie czynników genetycznych, chęć przeżycia czegoś nowego, chęć pozbycia się przytłaczających myśli i problemów dnia codziennego, jak również potrzeba zaimponowania innym. Niestety proces uzależnienia przebiega w taki sposób, że osoba uzależniona na początku uważa, że może zrezygnować ze spożywania danych substancji, bądź wykonywania określonych czynności, ale rzeczywistość wygląda całkowicie inaczej. Osoby uzależniona bardzo często tracą całe swoje dorobki życia, zrywają kontakty z osobami najbliższymi, jak również mają problemy z prawem. Dlatego podjęcie leczenia w przypadku uzależnienia jest ważne, aby zostało dokonane jak najszybciej, gdyż wtedy uzależniony będzie miał większą gwarancję na znacznie szybsze wyjście z nałogu i powrót do normalności. Leczenie uzależnień w naszym kraju jest na wysokim poziomie. Osoby uzależnione mają możliwość skorzystania zarówno z pomocy w placówkach prywatnych, jak i państwowych. Ośrodki do walki z uzależnieniami można spotkać w wielu miejscach w Polsce.

Terapia dla osób uzależnionych od narkotyków

Terapia dla uzależnionych od narkotyków jest pierwszym krokiem, aby móc wyjść z nałogu. Już samo podjęcie decyzji o zamiarze udania się na taką terapię jest dużym sukcesem. Jednak trzeba pamiętać, że terapia uzależnień będzie wyłącznie wtedy skuteczna, gdy osoba uzależniona rzeczywiście będzie wyrażała chęci do powrotu do normalności. Poza tym, niezwykle istotne jest także wsparcie osób najbliższych podczas trwania tego procesu. Terapia taka daje możliwość przede wszystkim wypracowania oraz uporządkowania wszystkich swoich stref życiowych, do których można zaliczyć w szczególności takie strefy jak: strefę emocjonalną, strefę duchową, jak również strefę dotyczącą kwestii zdrowotnych. Bowiem należy zaznaczyć, że uzależnienie odnosi się nie tylko do aspektów psychicznych, ale również fizycznych. Gdy uzależnienie ustępuje to znacznie bardziej poprawia się jakość życia osoby uzależnionej i może poczuć się ona w znacznie większym stopniu wolna. Ważną kwestią jest także to, że każda terapia dla narkomanów powinna być ustalona w sposób indywidualny.

Gdzie leczyć uzależnienia?

Ośrodki odwykowe zamknięte charakteryzują się przede wszystkim tym, że dają największą gwarancję na powrót do zdrowia. Dzieje się tak, ponieważ osoba przebywająca w takim miejscu ma możliwość odseparowania się od destrukcyjnego środowiska i w pełni skupić swoje myśli wyłącznie na podjętym leczeniu. W zamkniętych ośrodkach, osoba uzależniona ma możliwość skorzystania z całodobowej opieki, zarówno tej psychologicznej, terapeutycznej, jak i medycznej. Z pomocy takiego ośrodka leczenia uzależnień mogą skorzystać wszystkie osoby, które takiej pomocy potrzebują. Zarówno, jeżeli ich stopnień uzależnienia jest bardzo zaawansowany, jak również w przypadku, gdy stopień uzależnienia jest mniejszy. Jak wskazują statystki, z roku na rok do miejsc takich trafia coraz większa liczba osób poniżej 25. roku życia. Z zamkniętych ośrodków leczenia uzależnień można skorzystać zarówno w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, jak również w ramach oferty komercyjnej. Pobyt w takim miejscu trwa zazwyczaj około ośmiu tygodni. Natomiast w niektórych, uzasadnionych przypadkach pobyt może zostać przedłużony, albo skrócony. Ważną informacją jest również to, że do zamkniętego ośrodka leczenia uzależnień możemy udać się dobrowolnie, bądź możemy zostać tam skierowani na mocy postanowienia sądu.

Co leczy się w ramach odwyku?

W ramach odwyku leczy się wiele rodzajów uzależnień, do których można zakwalifikować przede wszystkim takie kwestie jak: alkoholizm, narkomania, uzależnienia od dopalaczy, lekomanię, uzależnienie od hazardu, jak również uzależnienie od komputera. Jednakże w dalszym ciągu prym wiedzie uzależnienie od alkoholu oraz uzależnienie od narkotyków, ponieważ na odwyk trafia najwięcej osób właśnie z takim rodzajem problemu.

Celem terapii odwykowej jest w szczególności pomoc osobie uzależnionej w kwestii wypracowania nauki życia na trzeźwo, ale również pomoc w znalezieniu motywacji oraz nauka radzenia sobie z różnorodnymi trudnościami dnia codziennego. W procesie leczenia niezwykle istotne jest także, aby osoba uzależniona znalazła sobie hobby, które będzie pomagało przejść jej przez trudny okres odstawienia.